1. HABERLER

 2. EKONOMİ

 3. 2020 Yılı Malulen Emekli Maaşı Güncel Malül Emeklilik Şartları ve Zam Miktarı
2020 Yılı Malulen Emekli Maaşı Güncel Malül Emeklilik Şartları ve Zam Miktarı

2020 Yılı Malulen Emekli Maaşı Güncel Malül Emeklilik Şartları ve Zam Miktarı

Devletimiz, iş esnasında geçirdiği kaza veya hastalıktan ötürü bir daha çalışması zor olan vatandaşlarımıza emeklilik bağlamaktadır. Bağlanılan...

A+A-

Devletimiz, iş esnasında geçirdiği kaza veya hastalıktan ötürü bir daha çalışması zor olan vatandaşlarımıza emeklilik bağlamaktadır. Bağlanılan bu emeklilik türüne ise malulen emeklilik ismi verilmiştir. Malul emeklilik hakkından faydalanma ihtimali olan kişiler ise maaş araştırması yapıyor. Geçirilen kazaya dolayısıyla ödenen prim gününe bağlı olarak kişinin alacağı malulen emeklilik maaşı da değişkenlik göstermektedir. Her malul emekliliğin değerlendirilme şartı farklıdır. Eğer 1800 prim günü üzerinden emekli olacaksanız ödeyeceğiniz primin miktarı alacağını emekli maaşını belirleyecek unsurdur.

Malülen Emeklilik Hastalık Listesi

 • Şizofreni ve bununla bağlantılı diğer hastalıklar
 • Sanrısal bozukluklar yaşamak
 • Atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar
 • Progresyon gösteren ve çalışma imkânı vermeyen bipolar bozukluk
 • Beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, vb.)
 • Şizoafektif bozukluk
 • Psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi
 • Beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar (organik bipolar tiplerini içerir, organik sanrılı bozukluk, demansiyel ve amnestik vb. tablolar)
 • Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk, asperger vb.)
Yukarıda saydığımız hastalıklardan birine yakalandığınızı düşünüyorsanız SGK'ya başvuruda bulunup SGK'nın yönlendirdiği hastanede muayene olmanız gerekmektedir. Teşhisi onların yapması sizin açınızdan kolaylık olacaktır.

Malulen Emekli Maaşına Zam Geldi mi?

Normalde 1600 lira maaş alan bir malul emekli, yeni zamla beraber 1700 TL alacak. Aynı şekilde 1800 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı 1900 TL olarak belirlendi. Memurlar bu senenin 2. 6 aylık döneminde %4'lük zam alacak. Bunun sebebi ise enflasyondaki 5.75 yüzdeliğindeki artış gösteriliyor.  2020'nin ilk döneminde zaten %4'lük bir zam verildiği için ikinci dönemde de aynı oranda zam yapılarak enflasyona karşı dengeleme yapılmak isteniyor. SGK'nın yapmış olduğu açıklamaya göre: EMEKLİ VE MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI AİLE FERTLERİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MUAYENE İLE TEDAVİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/9/2003 tarihli ve 25221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene İle Tedavileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Emekli, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlarla bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ve dul ve yetim aylığı alanların muayene ve tedavi başvurusunda, sağlık karnesi yerine T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesi yeterli kabul edilir." MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. Bu 21 hastalığa yakalanan malulen emekli olacak 40 yıldır değiştirilmeyen malulen emeklilik şartları değiştirildi. Kronik hastalıkların da dahil edildiği düzenlemeye göre tüm kanser hastaları koşulsuz malul kabul edilecek. 21 çeşit hastalıktan emekliye ayrılanlara 1.020 TL maaş ödenecek. SGK'dan ağır hastalıklarla boğuşmalarına rağmen emekli olamayanlara ilaç gibi haber geldi. 40 yıldır değiştirilmeyen Maluliyet Yönetmeliği'ni değiştiren SGK, günümüz hastalıkları üzerinde çalışma başlattı. Buna göre SGK birçok hastalığa maluliyet hakkı getirerek emekliliğin önünü açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yönetmelik yürürlüğe girdi. Bakanlığın verilerine göre 'Haziran 2013' itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) 114 bin 624 sigortalı hasta vatandaş malulen emekli aylığı alıyor. Ancak yeni yönetmeliğe göre malulen emekliliğin kapsamı genişletilerek 21 çeşit hastalıktan emekliye ayrılabilecek ve 1.020 lira emeklilik maaşı ödenecek. Düzenleme eski yönetmeliğe göre malullük başvurusu yapıp reddedilenlere tekrar başvuru yapma hakkı getiriyor. Malulen emekli olabilmek için kişinin çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını veya tamamını kaybettiği sağlık kurulunca raporlanacak. Ayrıca en az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplam bin 800 gün sigorta primi ödenmiş olma şartı da bulunuyor. Sigortalıların sağlık hizmeti sunucularından alacakları maluliyete ilişkin raporlar, Kanuna göre malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir. SGK'dan aldığımız bilgiler şöyle: Bilindiği üzere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; hizmet akdine tabi (4/a lı) (SSK) ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b li)(Bağkur) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını, Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü,kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılmakta ve malulen emeklilik için gerekli şartları sağlayanlara malulen emekli aylığı bağlanmaktadır. Malulen emeklilik, kişinin yaşına bakılmaksızın çalışma iş gücünün %60 oranında kaybedilmesi ve çalışamaz duruma gelmesi sonucu SSK ve Bağ-Kur sigortası olanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yasal kanunlar çerçevesinde erkenden emekli olmalarına imkan veren bir durumdur.

Malül Aylığı Nasıl Alınır?

Bunun için Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve belge için çektirdiğiniz fotoğrafınızla beraber çalışmaya son verdiğiniz işyerinize en yakın Sosyal Güvenlik il müdürlüğü veya merkezine başvuruda bulunabilirsiniz.

Malullük Maaşı İçin Tespit

1800 prim ödeme gün sayısı bulunduğu tespit edilen sigortalılar gerek sigortalılıkları devam ederken gerekse çalışmadıkları sürede en son sigortalı bulundukları ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek sağlık kuruluşuna sevk yapılmasını isteyebilirler. Kurumca yapılan sevk işlemine istinaden, sigortalıların malullük tespitine ilişkin tüm masrafları Kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Ancak, 1800 prim gün sayısı bulunmakla birlikte prim borcu bulunan 4 (b) sigortalıları ile 1800 prim gün sayısını borçlanmak suretiyle dolduran ve borçlanma bedelini ödemeyen sigortalıların sevk işlemi Kurumca yapılmakla birlikte, sevke ilişkin masraflar sigortalılarca ödenmektedir. Kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluşuna sevki yapılan sigortalı adına düzenlenen sağlık kurulu raporu, çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti amacıyla Kurumumuz Sağlık Kurullarına gönderilmektedir.

Malullük Aylığı Alabilmek İçin Belirlenmiş Şartlar

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için; - En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, - Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması, - Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması - Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Malullük Aylığı Bağlanması için Nereye ve Nasıl Başvurulur? Sigortalı veya sigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır. Kişi yazılı olarak başvurunun ardından yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermektedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b’li) sigortalılar için; -Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi -Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) Kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalılar için; - Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru, - Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı - Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu

Malullük Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

Malullük aylığı, - Sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları, - Kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun ortadan kalkması hallerinde kesilir. Kontrol muayenesi; sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malullük ve iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla Kurumca muayene ve tetkik yaptırılmasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara malül aylığı bağlıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göne Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nde maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle malüliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor. Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malül aylığı alabiliyor. Kemik iliği dışındaki diğer tüm organ nakli olanlar ile diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlar da malül aylığı bağlatabiliyor. 12 ay ile 24 ayın sonunda, sağlık kurulu raporu alarak çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kayıp olduğunu belgeleyenlerin malûliyet aylığı devam ediyor.

10 Yıl Sigorta ve 1800 gün Prim Şartı

Geçici malül aylığından faydalanmak isteyen kanser ve farklı ağır hastalıklar geçiren kimselere koşulan bazı şartlar vardır. Bunlardan ilki minimum 10 sene sigortalı olmak ve ikincisi prim gününün 1800'ü doldurması. Geçici malûl aylığının kalıcı hale getirilebilmesi için hastalık dolayısıyla çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu gerekiyor.

Bakıma Muhtaçlarda Yıl Şartı Aranmıyor

Yatalak durumda veya hayatını idame ettirebilmek için muhtaç durumda olan hastalarda 10 yıl sigortalı olma şartı aranmazken, yalnızca 1800 gün prim şartı koşuluyor. Genetik hastalığa sahip kişiler de malül aylığı alabilir. Bu hastalıkları sıralamak gerekirse: "MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH ve uyku bozuklukları" genetik rahatsızlık olduğundan ötürü malül aylığı almanıza neden olan hastalıklardır. Ayrıca organ nakli olan kişiler için de geçerlidir.

Prim Borcunuz Olmamalı

Bağ-Kur'lu olan vatandaşların malül aylığını alabilmesi için SGK prim borcunun ödenmiş olması veya hiç borcunun olmaması gerekmektedir.

Hangi Hastalıklara Yakalanan Kişiler Malül Aylığı Alabilir

Malûliyet aylığı bağlanmasını gerektiren hastalıklar şöyle: - Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri) - Epilepsi - Demans - Beyin tümörleri - Parkinson sendromu - Serebral palsi - Multiple Skleroz - Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı) - Şizofreni - Bipolar bozukluk - Görme azlığı - Retina kanamaları - Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı - Anemi - Kol, bacak gibi organ kaybı - Behçet hastalığı - Gastrointestinal kanamalar - Karaciğer sirozu - Karaciğer nakli - Kalp yetmezliği - Kalp kapak hastalıkları - Kalp nakli - Böbrek nakli - Akciğer nakli - Tüberküloz - AIDS

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.